Матрешки

Русский язык является основным языком при общении в центральной Евразии и некоторых странах Бывшего Советского Союза. Для англоязычных граждан, итальянцев и поляков, желающих выучить или усовершенствовать, имеющие знания, наши опытные специалисты Академии Иностранных Языков LANGDOM разработали курс по изучению русского языка для иностранцев. Вы можете выучить русский язык с нуля или же улучшить его с носителями языка. В нашей Языковой Академии вы найдете свой правильный уровень, от этого зависит эффективность обучения. Курс рассчитан на интенсивное изучение русского языка с помощью современных проверенных методик с соблюдением всех главных базовых правил в изучении русского как иностранного языка, а подготовленная нами программа полностью соответствует европейском стандартам. По прохождению каждого уровня (А1, А2, В1, В2, С1, С2) этого курса, после сдачи экзамена, студент получает сертификат. Занятия могут проводится носителями языка, будь то английский, итальянский или польский, в небольших группах, индивидуально при личной встрече с преподавателем или он-лайн по Skype. Исходя из ваших потребностей, программа курса может быть немного откорректирована.

Присоединившись к нам с нуля, уже после начального уровня, вы будете понимать простые фразы и вести медленный незамысловатый диалог. По окончании среднего уровня студент может писать короткие личные тексты, с часто встречающимися знакомыми словами и выражениями, вы будете готовы обмениваться информацией по хорошо знакомым профессиональным вопросам, писать деловые письма. По прохождению высокого уровня, выпускник отлично владеет русским языком, без труда рассказывает о своих мыслях, впечатлениях, поддерживает сложные темы в беседе с носителями языка.

Поскольку курсы русского языка для иностранцев проходят с носителями русского, студент в кратчайшие сроки начнет владеть русским языком, окунется в реальный мир русских выражений и готовых конструкций для любой ситуации. Наши опытные преподаватели научат русскому всех желающих!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имяEmailТел.:
×