Buongiorno! Это приветствие у всех на слуху. А все ли знают, где и в каких случаях его произносят? Сейчас разберемся…

Побережье Амальфи. Италия, Позитано

Италия – неимоверно чувственная страна! Страна с самой вкусной пастой и вином, необычной архитектурой, с самыми темпераментными жителями и неимоверно красивым языком. Эта жаркая страна готова поразить своим особенным колоритом, необычными традициями и своей культурой абсолютно любого человека. Посетив хоть раз Италию и ее поражающие своей красотой «города — музеи», никто не останется равнодушным к этой стране, пропитанной романтикой и жарким солнцем, сказочными легендами и уличным пением.  Ведь Италия славиться своим мелодичным языком, а сами итальянцы настолько  гордятся им, что привыкли петь независимо от того: дома они, в гостях или на улице. Часто для изучения итальянского языка используется прием «Язык через песни», для того, чтобы изнутри прочувствовать интонацию и произношение этого эмоциально — страстного  языка. Курсы итальянского языка от Академии LANGDOM используют только проверенные годами, эффективные методики на своих уроках.

Для чего же нужно учить итальянский? Бесспорно, самым распространенным языком в мире является английский, но сейчас его знание воспринимается, как должное и знать еще один иностранный язык считается не только престижно или модно, но и перспективно. В рейтинге самых красивых языков, итальянский входит в пять лучших. Сейчас же его изучение становиться все более популярным явлением. Овладев им, перед вами откроются множество возможностей для путешествия и работы, для новых знакомств и обучения, просмотров легендарных фильмов и прослушивания музыки в оригинале.
Какой бы не была Ваша цель – у нас Вы сможете окунуться в дружественную атмосферу, обучаясь в небольших по численности группах,  выбрав свой правильный уровень, учиться у высококвалифицированных преподавателей — носителей языка, по специально разработанной методике, которая уже после первого уровня позволит применять знания для общения на простые бытовые темы.

У Вас еще остались сомнения, стоит ли его учить? Приходите в нашу Академию Иностранных Языков LANGDOM и убедитесь сами – это то, что Вам нужно!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имяEmailТел.:
×