Учить английский язык никогда не поздно! Курсы Английского Языка в Киеве от Академии LANGDOM!

Самому взрослому студенту в Украине 81 год и он защитил дипломную работу. А Вы все еще думаете, что учиться уже поздно? Согласно психологической теории Эрика Эриксона, человеческое развитие длится целую жизнь, он утверждал, что человек должен заботиться о своем интеллектуальном развитии независимо от возраста.
Английский — это простой язык, и неправда, что у вас нет предрасположенности к нему. Профессиональный учитель, хорошие методики, правильно подобранный уровень и индивидуальный подход заставят вас преодолеть психологический барьер перед изучением иностранного языка. И после этого, вы почувствуете удовлетворенность обучением и результатом этого процесса.

Подробнее о ценах и программе курса…

Поскольку в нашей Академии Иностранных Языков проводятся занятия на всех уровнях от А0 до С2 и используются только проверенные оксфордские и кембриджские пособия и материалы, мы специально разработали программу для каждого:


Английский язык давно перестал быть иностранным, он известен примерно 1,6 миллиарда человек, живущих на всех континентах. Его знание — это абсолютный минимум, если мы думаем о том, чтобы уехать за границу или поговорить о работе, это язык науки, бизнеса и международного сотрудничества, он позволяет без проблем учиться за рубежом, путешествовать и чувствовать себя увереннее.
Современные коммуникационные и интерактивные методы, которые мы используем, позволят вам изучить английский язык «под другим углом».
В нашей Академии Иностранных Языков LANGDOM курс английского адресован людям с разными уровнями владения языком. Наши уроки английского языка Киев проводятся квалифицированными преподавателями и носителями. Они подойдут тем людям, кто только планирует познакомиться с английским или у кого уже есть базовый уровень, для тех, кто решил продолжать учебу или нужно заполнить пробелы в памяти. LANGDOM открыт для людей всех возрастов, с разными интересами и целями обучения. Мы хотим, чтобы занятия английским давали вам наслаждение и уверенность в себе во время общения, путешествий или работы.
И помните: изучение английского языка — это ваш путь к успеху, к нереализованным мечтам! Курсы английского языка в Киеве LANGDOM – отличное начало этого пути.

We are waiting for you!

Тест уровня языковой компетенции

1. Zaznacz poprawne pytanie


[...] masz na imię? Mam na imię Adam.
[...] to są okulary? Tak to są okulary.
[...] jesteś? Jestem z Ukrainy.
[...] Paweł ma lat? On ma 16 lat.
[...] one są? One są miłe.

2. Zaznacz poniższe rodzaje


Rodzaj męski
Rodzaj żeński
Rodzaj nijaki

3. Zaznacz poprawną odpowiedź, gdzie tak mówimy / takie słyszymy


- Proszę kartę.
- Proszę
- Dzień dobry.
- Dzień dobry. Co Panu dolega?
- Mam katar i gorączkę.
Napis: „Proszę zachować ciszę” widzimy:
- Tankujemy do pełna?
- Nie, nie. Proszę 30 litrów benzyny bezołowiowej.
- Czy mogę tu nadać list polecony i zapłacić rachunki?
- Tak, proszę.
- Halo, tu nie parkujemy!
- A gdzie mogę zostawić samochód?!

Ten napis można spotkać


- Bilety wyprzedane
- inwentaryzacja
- odbitka – 50 gr

4. Proszę zaznaczyć poprawną odpowiedź


- Helena interesuje się ...
- Narysuj mi ...
- Znam ...
- Nie mam już ...
- Szukaliśmy ... wszędzie
- Uczymy się ..., bo chcemy pojechać do ...
- Ona ciągle mysli o ...
- Zaparkuj samochód na ...
- Zgodził się na to wbrew ...
- Darek sprzedał swój samochód ...
- Dzięki ... polubiłem sport
- ... dobrze znają język polski
- ... zawsze mogą na siebie liczyć
- W tym filmie ... grają młodych ludzi

5. Proszę zaznaczyc właściwą odpowiedź


- Pensja to
- Na choince można zobaczyć
- Pod jemiołą można
- Sporo to
- Irytujący to inaczej
- bezczelny to inaczej

6. Zaznacz poprawną formę czasownika


Co (wy – robić) ... dzisiaj wieczorem?
Zawsze rano (ja – pić) ... kawę z mlekiem.
(ty – pisać) ... bardzo niewyraźnie i nie mogę odczytać kiklu słów.
Nie (ja – rozumieć) ...., co mówi nauczyciel?
Co oni ... na obiad?
... Pan kartą czy gotówką?
Wszyscy aktorzy ... wczoraj znakomicie.
(My) ..., tamten pokój
Przedwczoraj (ja) ... pyszny sernik.
On ... do babci.
Będziemy ... tylko do szóstej.
Będę ... za tobą!
Ela nie będzie .... jutro przyjść na zebranie.
Jutro (my) ... naszego sąsiada.
Ty ... im prawdę?

7. Proszę wybrać właściwą formę przymiotnika lub przysłówka w stopniu najwyższym


Wszyscy są chorzy, a Basia czuje się ...
Wszyscy mają mało czasu, ale ja mam ... ze wszystkich.
Ten pokój wygląda .... w całym domu.
... dzień roku jest dzisiaj.
Ta kawiarnia jest w mieście ... ze wszystkich.

8. Proszę wybrać wszystkie formy czasowników trybu rozkazującego


9. Proszę wybrać słownictwo dotyczące częsci ciała

Proszę wybrać słownictwo dotyczące ubrań

Proszę wybrać słownictwo dotyczące mebli

10. Proszę zaznaczyć odpowiednie formy liczebników


W zeszłym tygodniu byliśmy na ... (2) koncertach.
Minister ma się spotkać z ... (4) konsulami.
Nie wiedziałam, że masz ... (5) braci.
Nie możesz iść na ten film – jest dozwolony od ... (18) lat.
... (2) mężczyzn czeka na przystanku.
Na ławce siedzieli ... (3) chłopcy.

Оставьте свой адрес электронной почты, чтобы получить подробные результаты теста.Ваше имяEmailТел.:
×